Prof. Dr. SÜLEYMAN ÖZYALÇIN

İhtisas Alanı:
Algoloji Uzmanı

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1978-1984
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ana Bilim Dalı 1986-1991
Doçentlik Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı 1997-2003
Profesörlük Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı 2003

İş tecrübesi:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Ana Bilim Dalı; Algoloji Bilim Dalı
Atlanta National Pain Institute
Lubbock Pain Division, Department of Anesthesiology, Texas Tech Univ.
Health Science Center
Dallas National Pain Institute

Klinik ilgi Alanı:

Klinik olarak kronik ağrılar; bel ağrıları, baş ağrısı, boyun ağrıları, sırt ağrıları, kanser ağrısı, kas ve eklem ağrıları, nevraljiler(zona ve postherpetik nevraljiler, diabetik nöropati ağrısı), fantom ağrısı temel ilgi alanlarıdır.

Ağrı tedavisi ile ilgili minimal invazif girişim tekniklerini Ülkemizde ilk uygulayan hekimlerdendir. Bu girişimler arasında epidural uygulamalar, faset eklem enjeksiyonları, radyofrekans ve laser ile ısı lezyonu girişimleri, ozon enjeksiyonu, spinal port ve pompa uygulamaları spinal, sakral sinir stimulasyonu implantasyonları sayılabilir.

Üyelik:

İstanbul Tabip Odası
Türk Algoloji (Ağrı Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi
Rejyonal Anestezi Derneği Başkanı
Palyatif Bakım Derneği Başkanı
TARK
IASP (Uluslararası Ağrı Araştırmaları Topluluğu)
ESRA (Avrupa Rejyonal Anestezi Derneği)

Yabancı diller:

İngilizce